Budowanie stacji naukowo-badawczej

Budowanie stacji naukowo-badawczej

Do zuchów przyjechał polarnik.Odbył on długą podróż, by znaleźć odważne, gotowe do pracy, pomysłowe dzieci. Poprosił nas, byśmy pomogli mu w zbadaniu nieodkrytego dotąd obszaru na biegunie południowym.
Zuchy zgodziły się i po trudnych przygotowaniach, wyruszyliśmy w nieznane !
Oto jak poradziliśmy sobie z budowaniem stacji naukowo-badawczej :