Znaczek Zucha

Biały orzeł, to odwaga

słońce radość głosi...”

Orzeł – odwaga, męstwo i dzielność, jakimi powinien wykazywać się zuch.

Słońce – radość.

Promienie -gotowość służenie i niesienia pomocy innym, świecenie przykładem i oddziaływań na innych.

Niebo – pogoda ducha.

Napis „Zuch” – oznacza przynależność do Związku Harcerstwa Polskiego.

 

 

Prawo Zucha

1. Zuch kocha Boga i Polskę.

2. Zuch jest dzielny.

3. Zuch mówi prawdę.

4. Zuch pamięta o swoich obowiązkach.

5. Wszystkim jest z zuchem dobrze.

6. Zuch stara się być coraz lepszy.

 

 

Obietnica Zucha

„Obiecuję być dobrym zuchem, zawsze przestrzegać prawa zucha”

 

Gwiazdki Zuchowe

Zuch ochoczy

Zuch sprawny

Zuch gospodarny