„Każdy zuszek zdobyć może, gwiazdki trzy w żółtym kolorze”

Zuch ochoczy

Zuch sprawny

Zuch gospodarny